На 15 януари, през 1929 г. се ражда Мартин Лутър Кинг. Името му се превръща в символ на борбата на онеправданите за свобода, равенство и достоен живот. Заради политическата и обществената си дейност, заради борбата му за смяна на статуквото, Мартин Лутър Кинг си спечелва много врагове. Гневни врагове. Едва на 39-годишна възраст той е брутално застрелян. Светът се прощава с един гениален ум и извисен свободолюбив дух. С един голям Човек. Мартин Лутър Кинг е най-младият лауреат на Нобеловата награда за мир (връчена му е три години преди убийството му).

Днес, в негова памет, нека си припомним едни от най-вълнуващите му цитати.

Днес нека си припомним какво значи да си Човек...  

1. Вяра значи да направиш първата крачка, когато не виждаш накъде върви пътят пред теб.

2. Омразата парализира живота; любовта го изцелява. Омразата обърква живота; любовта връща хармонията. Омразата помрачава живота; любовта го озарява.

3. Мракът не може да прогони мрак; само светлината може да го направи. Омразата не може да прогони омраза; само любовта може да го направи.

4. Ако обичате враговете си, ще откриете, че дълбоко в корените на любовта се крие силата на освобождението.

5. Любовта е единствената сила, която може да превърне врага ти в приятел.

6. Никой не може да те възседне, ако сам не огънеш гръб.

7. Ако човек не открие нещо, за което си струва да умре, той не заслужава да живее.

8. Животът ни губи смисъла си в момента, в който започнем да мълчим за важните неща.

9. Избрах любовта. Омразата е твърде тежко бреме за носене.

10. Най-важният, най-настойчивият въпрос в нашия живот е: Какво всъщност правиш ТИ за другите?

11. Винаги е точното време, да направим това, което трябва.