На 16 май в двора на Софийския университет Миленита ще открие третото издание на „Кариера с Кауза”, първият по рода си форум, посветен изцяло на професионалната реализация в гражданския сектор. По време на събитието търсещите стаж или работа, както и желаещите да бъдат доброволци ще се запознаят със свободни позиции в неправителствени организации с разнообразни сфери на дейност.  

Форумът се утвърждава като ежегодна платформа, която популяризира неправителствения сектор в ролята му на надежден работодател и подпомага развитието на гражданското общество в България. „Кариера с Кауза” се стреми да обърне внимание на факта, че придобиването на професионален опит може да бъде полезна дейност, постигната в името на значима за обществото кауза. През 2014 събитието представи 50 организации, развиващи дейност в обществени сфери, сред които човешки права, социални услуги, благотворителност, образование, екология, подпомагане и развитие на гражданското общество, здравеопазване, култура и туризъм, човешки ресурси и други.

Миналата година форумът беше посетен от над 1000 студенти, от хора, търсещи работа, както и от други, които се интересуват от доброволчество и от каузите в неправителствения сектор. Събитието се реализира с подкрепата на 6 медийни партньори, а на интернет страницата бяха публикувани 83 обяви. Информация относно участниците и предлаганите от тях свободни позиции на тазгодишното издание ще бъдат публикувани в сайта на събитието http://karieraskauza.eu/.

Организатор на събитието е Сдружение „Ре-Акт” – неправителствена организация, която работи за нуждите на българските младежи и децата в неравностойно положение. От създаването си през 2010 г. Сдружението реализира редица проекти, сред които „Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово. Повече информация относно нашите дейности и инициативи можете да намерите на http://re-act.bg/.