1. Опитът учи, че повечето хора имат граници, зад чиито предели природата им отказва да следва изискванията на културата. Всички, които искат да бъдат по-благородни, отколкото им позволява природата им, изпадат в невроза; те биха се чувствали по-добре, ако им бе оставена възможността да бъдат по-лоши.

 2. Две трети от химията се състои от очаквания; животът, очевидно, също.

 3. В един прекрасен ден, същите тези хора, започват да мислят за същите тези неща по съвсем друг начин. Защо по-рано не са мислили така, си остава тъмна тайна.

 4. Ние, възрастните, не разбираме децата, тъй като не разбираме по-голямата част от собственото си детство.

 5. Насаме със себе си, хората винаги са или много любезни, или много глупави.

 6. При разума няма висша инстанция.

 7. Сами идваме на света и сами го напускаме.

 8. Единственият човек, с когото трябва да се сравнявате, сте вие самите в миналото. И единственият човек, от когото трябва да сте по-добър, сте вие в настоящето.

 9. Никога една параноя не е напълно безпочвена.

 10. Не се избираме случайно един друг… Срещаме само този, който вече съществува в нашето подсъзнание.

 11. Да бъдеш напълно честен със себе си е хубаво упражнение.

 12. Първият човек, който е изругал, вместо да хвърли камък, е бащата на цивилизацията.