На 13 февруари светът отбелязва Световния ден на радиото.

Радиото е най-широко достъпната масмедия, достигаща до най-много хора по цял свят, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст. 

Първоначалната идея за създаването на такъв ден е на Испанската радиоакадемия и е внесена за обсъждане в ЮНЕСКО. Така, след няколкогодишни проучвания и дебати бива определена и датата 13 февруари. Тя не е избрана случайно, тъй като именно тогава, но през 1946 г. за първи път "гласът" на Обединените нации прозвучава в ефира на радиото на ООН. 

Световния ден на Радио има за цел да се повиши информираността за значението на радио, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на решения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и телевизионни оператори.

Още от своето създаване радиото се доказва като най-бързото, най-доброто и най-достъпното средство за социално общуване. Радиото е медията, без която не можем, която завинаги промени общуването между хората. Радиовълните преодоляват границите, разстоянията и свободно достигат до всеки и навсякъде.Независимо дали го слушате със стария транзистор или радиоточката, през компютъра или телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно е част от нашето ежедневие. То се използва от близо 95% от населението на света, а според Международния съюз за далекосъобщения, 75% от домакинствата в развиващите се страни притежават най-малко един радиоприемник.

Екипът ни пожелава много здраве, вяра, всеотдайност и професионални успехи на всички колеги, свързани с магията, наречена радио!