Все още, някъде там има хора, които мислят, че животните са просто тъпи зверове, но необикновените приятелства, които сме събрали тук, ще докажат, че те са способни да обичат и да бъдат състрадателни точно като нас.

Разбира се, всички тези снимки са сърцераздирателно очарователни, но има и нещо друго. Защо тези животни формират тези приятелства? Някои от тях, като лъвове, кучета и слонове, са известни със създаването на силни социални връзки и дори мрежи в дивата природа. При отсъствието на техните стада или групи, търсенето на социални взаимоотношения извън собствените им видове има смисъл. Други, по-самотни животни, могат да формират връзка дете-родител с животни, с които прекарват повече време и отглеждат, ако техните собствени родители са изчезнали.

Каквато и да е причината, необикновени приятелства като тези показват, че животните далеч по-емоционални отколкото много от нас вярват. Може би, след всичко това, тези приятелства всъщност не са толкова необичайни.