Мария Монтесори е формулирала кратки заповеди за родители. Те са простички, но ако се замислите върху всяка една от тях – се оказва, че са многотомна мъдрост, събрана в няколко думи.

1. Децата се учат от това, което ги обкръжава. Ако критикувате често детето – то се учи да критикува и съди.

2. Ако детето често се хвали – се учи да оценява.

3. Ако на детето постоянно се демонстрира враждебност – се учи да се бие.

4. Ако бъдете с детето честни – се учи на справедливост.

5. Ако се надсмивате на детето – то се учи да бъде покорно и плахо.

6. Ако едно дете живее с чувство за безопасност – то се учи да вярва.

7. Ако детето често се позори – се учи да се чувства виновно.

8. Ако често одобрявате детето – то се учи да се отнася добре към себе си.

9. Ако често сте снизходителни към детето, то се учи да бъде търпеливо.

10. Ако детето ободрявате детето – то възпитава увереност в себе си.

11. Ако детето живее в атмосфера на приятелство и се чувства необходимо – то се учи да открива любовта в света.

12. Не говорете лошо за детето – нито пред него, нито в негово отсъствие.

13. Концентрирайте се върху развитието на доброто у детето, за да не остане в крайна сметка място за лошото.

14. Винаги изслушвайте детето и му отговаряйте, когато се обръща към вас.

15. Уважавайте детето, което е направило грешка и може в момента или на по-късен етап да я поправи.

16. Бъдете готови да помогнете на дете, което се намира в търсене и бъдете незабележими за това дете, което всичко е намерило.

17. Помагайте на детето да усвоява неусвоеното по-рано.

18. Правете това, изпълвайки ежедневието му с грижа, сдържаност, тишина и любов.

19. Когато се обръщате към детето, винаги се придържайте към добрите маниери – предлагайте му най-доброто от себе си.

Източник: dete.bg