"Срещата на две личности е като контактът между две химически вещества: ако има някаква реакция и двата елемента се променят."

Карл Густав Юнг е швейцарски психолог, ученик на Зигмунд Фройд и основоположник на едно от направленията в психологията. Тези 20 негови цитата ще ви помогнат по-добре да разберете и да приемете себе си.

1. Не спирай този, който си тръгва от теб, иначе няма дойде този, който е тръгнал към теб.

2. Всичко, което ни дразни в другите, може да помогне да разберем себе си.

3. Ако сте талантлив, това не значи, че нещо може да получите. Това означава, че нещо можете да дадете.

4. Срещата на две личности е като контактът между две химически вещества: ако има някаква реакция и двата елемента се променят.

5. Най-тежкото бреме, което лежи на плещите на детето, е неизживеният живот на родителите му.

6. Хората са като растенията, някои на светлина, а други на сянка. Има много, на които е нужна сянка, а не слънце.

7. Който гледа навън, сънува; който гледа навътре, се събужда.

8. Самотата не се състои в отсъствие на хора край теб, а в невъзможността да говориш с тях на любимите си теми или неприемането от тяхна страна на твоите възгледи.

9. Покажете ми психически здрав човек и аз ще го излекувам.

10. Ние се връщаме в миналото, към своите родителите и после - напред към своите деца, бъдещето, което никога няма да видим, но за което трябва да се погрижим.

11. Това, на което се съпротивляваш, остава.

12. Депресията прилича на дама, облечена в черно. Вместо да я гониш, предложи й стол и изслушай това, което иска да ти каже.

13. Случва се ръцете да се справят със загадка, срещу която умът е безсилен.

14. Сънят - една малка, добре скрита вратичка, която ни отвежда в първоначалната космическа нощ, когато душата се е появила преди съзнанието.

15. Който не премине през чистилището на собствените си страсти, няма да ги преодолее.

16. Вашият поглед ще се избистри едва тогава, когато успеете да надникнете в душата си.

17. Аз не съм това, което се случва с мен, аз съм това, което решавам да бъда.

18. Мислим си, че можем напълно да контролираме себе си. Обаче всеки друг може да ни разкаже такива неща за нас, за които си нямаме и представа.

19. „Магическо“ – това е друга дума за описване на психическото.

20. Нашите личности са част от обкръжаващия ни свят и тяхната мистерия е също толкова безгранична.