В живота има правила и закони, които ни позволяват да разберем смисъла на нашите действия или да се справим с непреодолими, на пръв поглед, трудности. Препоръчваме ви през новата година да поразмислите над тези 20 житейски закона.

1. Законът на сходството

В нашия живот няма случайни срещи. Ние несъзнателно привличаме към себе си само онези хора, които приличат на нас.

2. Закон на равновесието

Когато човек иска нещо невъзможно, е необходимо да измисли друг свой интерес, еквивалентен на първата цел.

3. Законът на Боб

Ако Боб има проблем с всички, най-често проблемът е у самия Боб.

4. Законът на потискането

Мислите и действията, които човек потиска у себе си, това, което той отрича, може да излезе наяве в съвсем неподходящ момент. Нужно е да приемете своето вътрешно "аз" и да не го криете.

5. Законът на бариерата

Понякога в живота на човек се дава шанс само веднъж. И той трябва бързо да вземе решение и да премине бариерата – условно казано. След това трудно вътрешно решение, на човек му се дават нови възможности.

6. Закон за разплатата

Нужно е да си плащате за всичко: и за действието и за бездействие. Нещо повече - вие сами трябва да решавате. Но не забравяйте, че избягването на неудачите не правят човека щастлив.

7. Закон за вратите

Нашият живот се състои от поредица от избори. Изборът е винаги там. Той може да се състои и в това да не правим избор. Трябва да помним, че не винаги съумяваме да вземем правилното решение. Отварянето на една врата, води до затварянето на друга. Но от загубата също може да спечелим.

8. Законът на привличането

Човек привлича към себе си това, което е фокусирано в неговото съзнание - това е нещо, за което той постоянно мисли, обича или от което се страхува. Животът не ни дава това, което искаме от него, а това, което несъзнателно очакваме.

9. Закон за ограничеността №1

Не всичко може да бъде предвидено. Има събития, които се случват против нашата воля. Те не могат да се предвидят и ние не носим отговорност за тях.

10. Закон за ограничеността №2

Човек не може да има всичко. Винаги ще има нещо, което да му липсва или да не му достига. Тайната на щастието се крие в способността да се задоволи с това, което има и да бъде благодарен.

11. Закон за закономерността

Веднъж настъпило, едно събитие може да се разглежда като случайност, ако е станало втори път - съвпадение, а - три пъти – вече е закономерност.

12. Законът за промяната

Искате промени в живота си, трябва да поемете контрол над обстоятелствата в свои ръце. Не можете да промените живота си, пасивно очаквайки подарък от съдбата. Това няма да стане. Ако никога не тръгнете - никъде няма да пристигнете.

13. Законът на таксито

Колкото по-далече ви закара таксиметровия шофьор, толкова по-скъпо ще ви струва пътя. Ако не сте задали маршрута, може да отидете навсякъде. И колкото по-далече пътувате в грешната посока, толкова по-трудно ще ви бъде да се върнете обратно.

14. Законът на мисленето

Нашият външен свят - е реализираният свят на нашите вътрешни мисли. Не си струва да търсите причините за своите неуспехи във външния свят.

15. Законът за половината на пътя

Отношенията ви с другия човек се делят точно наполовина. Ако вие изминете повече – значи другият не се нуждае от това. В такъв случай вие имате ли нужда?

16. Законът за хармонията

Човек търси хармонията във всичко. Но да постигне хармония с обкръжаващия го свят е възможно, само ако е в хармония със себе си. Доброто отношение към самия себе си, да се приемаш - това е реална гаранция за хармония с околната среда и с целия свят.

17. Законът на огледалото

Нещото, което дразни един човек, наблюдавайки другите, обикновено е в него самия. Нещо, което някой не иска да слуша, е точно това, което е най-важно да чуе в този етап от живота му. Другият човек може да служи като огледало за нас, да ни помогне да видим какво не успяваме или не искаме да забележим в себе си.

18. Законът на верижната реакция

Ако останете в плен на лошото си настроение, то неприятностите ще започнат да се редуват една след друга. Ако живеете, по цял ден отдаден на мечтите си, реалността просто ще бъде принудена да отстъпи. На човек може да му бъде трудно да спре потока от негативни или непродуктивни мисли, тъй като той има навика да се тревожи, вълнува, страда, мечтае – има всички възможни средства да избяга от самото решаване на проблема.

19. Закон за оценка на "стойността" на вашата личност

Околните почти винаги оценяват един човек, точно както самият той се оценява. Така че е съвсем безполезно да се издигате в очите на обществото, ако в собствените си очи сте паднали ниско.

20. Законът за смисъла на живота

Ние идваме от нищото, опитваме се да намерим смисъла на живота и отново се връщаме в нищото. Всеки има свой собствен смисъл на живота, който може да се промени в различните етапи от живота. И ако той постоянно се променя в зависимост от преживените събития и моменти - може би главния смисъл на живота - това е самият живот.