„Вижте, това са ръчичките!“– обикновено чуват бременните по време на прегледите за фетална морфология на плода. Пренаталният скрининг е не само емоционален момент за всяко семейство, но помага да се избегнат рисковете за структурни и генетични аномалии на плода. Какво представлява изследването ни разказа д-р Петя Чавеева, специалист по фетална медицина, Медицински комплекс „Д-р Щерев”.


Д-р Чавеева, защо е важно всяка бременна да проследява своята бременност при акушер-гинеколог и да търси консултация със специалист по фетална медицина?
Надлежното проследяване при специалисти, разполагащи с необходимото модерно оборудване, е ключово за безпроблемното протичане на всяка една бременност и раждането на живо и здраво бебе. Бременността е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Целите пред надлежното проследяване са свързани със запазване на бременността, грижа за здравето на майката и плода, навременно засичане на аномалии и, разбира се, предотвратяване на най-различните усложнения, свързани с бременността и раждането. Както обича да казва доц. Щерев, нормалното протичане на едно раждане и спокойствието в родилната зала се кове по време на т.нар. женска консултация или проследяването на бременността. Ние, в Медицински комплекс „Д-р Щерев”, предлагаме разнообразни опции за абонаментно проследяване, които предлагат удобство и включват различни по обем и обхват медицински грижи и изследвания, необходими по време на бременността.


С какво фетална медицина допринася за доброто проследяване на една бременност?
Радвам се, че през изминаващата година Медицински комплекс „Д-р Щерев” насочи сериозно внимание и инвестиции към развитието на модерен сектор по пренатална медицина. В него прилагаме възможностите на съвременната медицина за качествен пренатален скрининг и специализирани фетални (на плода) изследвания. В сектора се извършва собствен биохимичен скиринг, който включва ултразвуков преглед заедно с кръвна биохимична проба за установяване на риск за хромозомни аномалии (синдром на Даун, тризомия 21, Патау и др.) В рамките на 24 часа пациентката извършва високоспециализирано ултразвуково изследване и получава резултати от кръвната биохимична проба за комбиниран риск, които се консултират лично от специалист по фетална медицина. Допълнително извършваме високоспециализирани ултразвукови изследвания за фетална морфология 3D/4D, фетална ехокардиография (изследване на сърцето на плода) и други, които дават детайлна информация за нормалното развитие на органите на бебето. При високо-рискови пациентки за раждане на дете с аномалии се извършват както инвазивни изследвания като хорионбиопсия и амниоцентеза, така и модерните неинвазивни тестове за изследване на фетална ДНК без риск за загуба на бременността. Всичко изброено дава голямо спокойствие, както на самата бременна жена и двойката, така и на проследяващия лекар, че бременността протича нормално, а бебето се развива добре.


Колко прегледа при специалист по фетална медицина трябва да направи една жена по време на нейната бременност и нужно ли всяка бременна да извършва пренатален скрининг?
На всяка бременна жена при нас, освен надлежната женска консултация с проследяващия я акушер-гинеколог, се препоръчва и извършването на детайлен скрининг и консултация със специалист по фетална медицина.

Като специалисти по фетална медицина ние препоръчваме първия преглед на бременната в периода 11–13 гестационна седмица (г.с.), когато се прави първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии. Важността на скрининговата ни програма е да получим важна информация за нормалното развитие на плода и самата бременност още в самото й начало. Това е моментът, в който определяме коя бременност е с висок риск от хромозомни аномалии у развиващото се бебе. Освен това чрез извършваната от нас високоспециализирана гинекологична и ултразвукова диагностика на маточна шийка ние имаме възможност за скриниране и превенция на бременността. Чрез нея можем да направим ранно сигнализиране при опасност от преждевременно раждане. Прегледът в 11–13 г.с. ни дава възможност да предоставим на бременната и на проследяващия я лекар детайлна информация от анеуплоидния скрининг, както и данни за структурни дефекти на развиващото се бебе и цялостен риск от неблагоприятно развитие на бременността.

Следващият препоръчителен ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в периода 18–24 г.с. Това е времето, когато преглеждаме подробно развитието на плода, за да изключим всякакви структурни дефекти. Тогава се уверяваме, че сърцето, лицето, ръчичките и крачетата, както и цялата анатомия на бебето са се развили правилно. Допълнително проверяваме нормалното функциониране на плацентата и правим прогноза за възможен риск от преекпламспия или от развитие на малък за гестационната възраст плод. В случаите, които установим последното, правим препоръка за родоразрешение и прогноза за дългосрочните шансове за правилно неврологично развитие на бебето.

Последният ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в 32 г.с., когато оценяваме доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика на различните органи и системи. В този срок на бременността правим оценка как се чувства бебето в майчината утроба и установяваме, ако има някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия лекар или екипа, който ще води раждането.


Д-р Чавеева, вие сте един от двамата специалисти от България, които имат диплома по фетална медицина от известната школа на проф. Кипрос Николаидес от британската King’s College Hospital. Трудно ли е за български лекар да получи такава висока сертификация и как преминава обучението?
Трудността е еднаква за всички – изисква се полагането на много усилия, преминаването през дълги дни на обучение и много безсънни нощи в подготовка за различни тестове и изпити. В течение на три години имах възможност да се обучавам под ръководството на едно от световните светила в областта на феталната медицина проф. Николаидес. Там получих обучение в следните направления: скрининг тест за Синдром на Даун през първия триместър от бременността, фетална морфология между 19–23 г.с., фетална ехокардиография с легализиран сертификат от професор Линдзи Алън, проследяване на рискова бременност и даване на оценка за начина и времето на родоразрешение въз основа на редица параметри. Допълнително получих подготовка като специалист по инвазивни диагностични процедури по време на бременността – биопсия на хорионални въси (при рискови пациенти със Синдром на Даун или други хромозомни аномалии), амниоцентеза. Освен това съм първият български лекар, преминал обучение по микроинвазивна фетална хирургия с лазер. Нещо, което предлагаме в Медицински комплекс „Д-р Щерев”.