Световният ден за борба с рака (World Cancer Day) се отбелязва на 4 февруари по инициатива на Световната здравна организация към ООН. Целта е да се повиши обществената ангажираност към коварната болест, която е един от основните фактори за високото ниво на смъртност в световен мащаб.

Според Световната здравна организация годишно на всеки 100 души, които се разболяват от рак, 30 биха могли да се спасят от смъртта, ако вземат навреме превантивни мерки и лечение. Само в Европа при един от трима души е открит рак, а един от четирима умира.

Всяка година темповете на развитие в медицината и методите за справяне с рака се подобряват, но въпреки това лекарите съветват да не се пренебрегва превенцията, да не се злоупотребява с вредните навици и да се води колкото се може по-здравословен и активен начин на живот. Като основни причинители на тежкото заболяване се посочват тютюнопушенето, слънчевата радиация, редица добавки, използвани от хранително-вкусовата промишленост и много други.

При диагностициране на рака се прилагат различни методи. Една част от тях са насочващи (ехографията, рентгенографията, компютърната томография — скенер, изследване на кръвта за туморни маркери, опипване на лимфните възли и други), но единствено патоморфологичното или хистологичното изследване установява окончателно вида на процеса. Всяка година СЗО подпомага Световна организация за глобален контрол над рака да организира различни събития, които да информират населението.

Ужасяващите факти показват, че ако заболяването продължава да се развива със същите темпове, то през 2030 г. общият брой на хората, които ще станат жертви на тази болест ще наброяват над 12 милиона.