Кредитът е полезен финансов продукт, на който разчитаме да подпомогне разрешаването на временни финансови затруднения. Потребителите, получили отказ при кандидатстване за заем, са разочаровани и затруднени. Отказът е крайно неприятен, когато се нуждаем спешно от финансови средства, поради което е важно да кандидатстваме подготвени, за да увеличим шансовете си да получим кредит. Кои са 5-те неща, които да проверите, преди да кандидатствате, за да увеличите шансовете си да получите одобрение?

1. Проверете кредитното си досие

Чистото кредитно досие е в основата на получаване на одобрение при кандидатстване за кредит. Непогасени кредити, забавени вноски, лоши кредити – то съдържа информация за тях и за вашето поведение като потребител на заеми. Достъп до досието ви имат всички банкови и небанкови финансови институции, отпускащи кредити. Лошото кредитно досие е сред основните причини за отказ при кандидатстване за заем. Кредитното досие се съхранява в Централния кредитен регистър за период от 5 години. Може да проверите вашата кредитна история, като подадете заявка за издаване на справка в БНБ. За улеснение на потребителите справка може да бъде извършена и онлайн с квалифициран електронен подпис. В случай, че досието ви не е чисто, постарайте се първо да се погрижите за старите си задължения и просрочени вноски и тогава да кандидатствате за нов кредит, за да получите одобрение.

2. Проверете има ли изискване за поръчители

Ако компанията, от която желаете да изтеглите кредит, изисква да посочите поръчители, за да получите одобрение, или намерете такива, или се насочете към финансова институция, която отпуска заеми без това изискване. На кредитния пазар ще намерите много продукти и компании, които не изискват поръчители. Насочете се към тях.

3. Изискванията на кредитиращата институция

Проверете какви са изискванията на кредитиращата институция за отпускане на кредит по отношение на доходи и работа на трудов договор. Въпреки че всички компании проверяват финансовите ви възможности и доходи, някои изискват трудовия ви договор, а други не се нуждаят от подобна информация. Ако не работите на трудов договор и не може да предоставите такъв, потърсете компания, която не го изисква при кандидатстване, за да увеличите шансовете си да получите одобрение.

4. Проверете личната информацията, която подавате

Бъдете внимателни при попълването на изисканите от вас данни. Дори неволна грешка може да бъде изтълкувана като опит за измама и прикриване на информация и да е причина да получите отказ. Проверете многократно цялата информация, която подавате при кандидатстване, за да се уверите, че тя е изчерпателна и коректна.

5. Проверете съотношението на дълга към дохода ви

То е ключов фактор при взимане на решение от финансовите институции за отпускане на заем. Повечето финансови институции имат на сайтовете си кредитен калкулатор, с който може да изчислите месечната си вноска при различните размери на кредита и различна продължителност. Ако месечната вноска е непосилна за вас спрямо доходите ви, вероятността да получите отказ е голяма. Избирането на кредит, с които месечната ви погасителна вноска отговаря на доходите ви, е стъпка в посока получаване на одобрение при кандидатстване за заем.