Майсторът на моливи взе молива в ръка с намерението да го сложи в кутията.

„Има 5 неща, които трябва да знаеш..., казал той на молива. „Преди да те пратя сам в големият свят. Помни ги винаги, спазвай ги и ще се превърнеш в най-добрия молив, който можеш да бъдеш!“

Първо: ще имаш възможност да извършиш велики неща, но само ако позволиш Moята ръка да те направлява;

Второ: от време на време ще преживяваш болезнено подостряне, но то е необходимо, за да се превърнеш в по-добър молив;

Трето: ще имаш възможността да поправиш всички грешки, които би могъл да допуснеш;

Четвърто: най-важната част от теб винаги ще бъде тази, която е отвътре;

Пето: трябва да оставиш своята следа на всяка повърност, на която бъдеш използван. Без значение от състоянието ти и обстоятелствата, ти трябва да продължиш да пишеш!

Сега заменете моливът от историята със себе си. Винаги помнете и спазвайте следните правила ще бъдете най-добрият човек, който можете да бъдете!

Едно: ще бъдете в състояние да извършвате велики неща! Но само ако позволите да бъдете направлявани от Божията ръка и позволявате на останалите човешки същества да се възползват от дарбите, които притежавате!

Две: от време на време ще преживявате болезнени прорязвания, преминавайки през различни проблеми в живота, но това е необходимо, за да се превърнете в по-силна личност!

Трето: ще имате възможността да поправите всички грешки, които бихте могли да допуснете!

Четвърто: най-важната част от вас винаги ще бъде тази, която е отвътре!

Пето: по всеки път, по който поемете, Вие трябва да оставите следа! Без значение каква е ситуацията или обстоятелствата, трябва да продължавате да правите това, което смятате за правилно!

Никога не си позволявайте да бъдете обезсърчени и да си мислите, че животът Ви е незначителен и че не може да бъде променен!

Автор: Неизвестен