Знаем, че постъпките и действията ни са ръководени от разума и логиката ни. За съжаление, понякога прекаляваме с рационалността, а това афектира живота ни толкова силно, че ни кара да се проваляме.

Знаете ли какво може да ни причини грешният начин на мислене, ако не се усетим, когато трябва?

Ето защо открихме най-разпространените такива, за да ви помогнем. Вижте за какво говорим.

1. Ефектът на ореола

Той е свързан с необективната ни преценка за даден човек или явление, която сме си изградили около една негова черта. Най-често се появява при т.н. стереотип за физическо привличане. Когато един човек изглежда добре, хората го свързват само с приятни неща и не приемат други, макар и да има доказателства. Това е причината да не можем и да оценим дадени ситуации критично и да се заблудим относно чуждите намерения.

2. Парадокс на Абилин

Той се появява при групите хора. Всеки се страхува да изрази мнението си и в крайна сметка се взема решение, което не устройва никого. Често това се случва в офиса.

Причината се крие в това, че комуникацията не е толкова пълноценна. Ето защо трябва да сме по-откровени.

3. Четенето на мисли

Често си мислим , че знаем какво смятат околните за нас. Внушаваме си различни неща, а в повечето случаи те са лоши. Тези усещания и убеждения могат да са катастрофални и да попречат на нормалния ни живот.

Когато дадем свобода на фантазията ни, осъзнаваме, че сме по-склонни да правим грешни изводи. Това се случва, защото винаги се тревожим излишно.

4. Вярваме в ползите на самокритиката

Да, днес тя е много разпространена, защото смятаме, че ще ни мотивира. Оказва се, че сериозно може да ни навреди и да започнем да чувстваме вина.

Когато се критикуваме сами, започваме да занижаваме самооценката си. Забравяме за позитивните неща в живота и се концентрираме само върху лошите. По този начин се съмняваме и в успехите.

5. Ефектът на свръх увереността

Тази позитивна илюзия е характерна за хората, чиято самооценка е наистина завишена. Мнението ни за нас и действията ни е наистина високо, а това понякога не отговаря на действителността. Ако стигнем до крайности, може да откажем да се развиваме. Този ефект и начин на мислене понижава шансовете ни за успех.

6. Ефект на фалшивия консенсус

За разлика от ефекта на Абилин, този тук не е свързан със страха, че мнението ни няма да съвпада с чуждото, а напротив. При него налагаме своите мисли и убеждение. Казваме фрази като „Всички правят така!“ или „Болшинството живее по този начин.“

Интересното е, че този ефект усложнява критичното мислене на хората. Те трудно приемат чуждото мнение, макар и да е добро обосновано.

7.Сляпо петно

Може би си мислите, че нито един от тези начини на мислене не отговарят на реалността или поне за вас? Да, може и да е така.

Само не забравяйте, че изследванията показват как и най-рационалните хора не са застраховани да попаднат в този капан. Понякога е добре да спрем, да се огледаме и да анализираме живота и ситуацията, в която се намираме.