След безброй мотивационни писма и интервюта, имаш предложение за работа. Въпреки това, преди да го приемеш, трябва да надникнеш по-задълбочено във фирмата. Виж основните стъпки, които трябва да предприемеш, преди да кажеш: „Аз ще взема работата.“ или „Ще приема предложението ви.“

1. Увери се какво съдържа длъжностната ти характеристика, която включва твоите отговорности за работата, за която искат да те наемат.

2. Провери какво имаш в писмената форма – името на позицията, заплатата и други точки, които уговаряш.

3. Попитай защо позицията е отворена. Ако е имало предишен служител, който е изпълнявал тази позиция – попитай колко дълго е бил на позицията и защо е напуснал.

4. Попитай колко хора са се задържали на позицията през последните 5 години.

5. Настоявай да се запознаеш лично с прекия си ръководител. Ще работиш в близки отношения с него, така че не подценявай тази стъпка.

6. Разбери в кое подразделение (офис) на фирмата ще работиш. Някои смятат, че пътуването до работа е загуба на време. Трябва да прецениш и това. Дали за теб ще бъде удобно за придвижване.

7. Разбери какво точно ще правиш на новото си работно място. Твоето натоварване на работното ти място трябва да съответства на възнаграждението, което ще получиш за това. Прецени дали си струва смяната на работата.

8. Попитай какви са перспективите за израстване в кариерата на предложената позиция. Предвижда ли се през следващите години изкачване по кариерната стълбичка. Независимо какъв е твоят план, трябва да се увериш, че планът на компанията е същият.

9. Виж мненията на бивши служители на компанията. В сайтове в интернет може да прочетеш мнения за компанията, която ти е предложила работа. Все пак не забравяй, че не всичко, което е написано, е вярно.