Ако един мъж иска да е до теб, той няма да си намира оправдания защо не е до теб. 

Няма да отменя срещите ви.

Няма да отлага моментите, в които да сте заедно.

И няма да загърбва обещанията си само за да ги смени с нови.

Ако един мъж иска да е до теб, той няма да те кара да го чакаш.

Няма да те кара да се съмняваш в чувствата му.

Няма да те принуждава да се бориш за вниманието му.

И няма да те остава сама.

Ако един мъж иска да е до теб, той няма да те държи на разстояние.

Няма да се затваря в себе си.

Няма да пази личното си пространство неприкосновено.

И няма да издига стени помежду ви. 

Ако един мъж иска да е до теб, той няма да си играе със сърцето ти.

Няма да бъде причина за сълзите ти.

Няма да те кара да загърбваш себе си.

И няма да губи времето ти.

Ако един мъж иска да е до теб, той просто ще бъде до теб.