Бяха на плажа с баща й и той я помоли да провери дали водата е достатъчно топла. Тя беше на пет години и се почувства доволна, че може да бъде полезна. Отиде до водата и намокри краката си.

- Намокрих краката си, студена е - каза на баща си.

Той я гушна и я отнесе до брега. Без никакво предупреждение я хвърли във водата. Тя се стресна, но след това се зарадва на шегата.

- Как е водата? - попита я баща й.

- Приятна е! - отвърна тя.

- В такъв случай, когато занапред искаш да разбереш нещо - потопи се в него...

Автор: Паулу Коелю
Откъс от книгата "Брида"