Стрелците обичат да се целят в различни цели. Дори да са изпуснали целта, не се отказват. Успяват ловко да заблудят околните в правотата си с отлични маниери и хитрост. Родени тарикати, бързи и ловки, те с лекота успяват в живота.

Вижте и анимирания хороскоп на останалите зодии.