Апостол Милев Карамитев е роден на 17 октомври 1923 година. Жизненият му път приключва на 9 ноември 1973 година.

Нека си припомним уникалния талант и запомняща се красота на един от най-любимите български артисти - Апостол Карамитев.

"Сватбите на Йоан Асен"

"Рицар без броня"

"Специалист по всичко"

"Любимец №13"

"Двама под небето"

"Песен за човека"

"Под игото"

"Бялата стая"