Да използва индивидуалността си, за да улесни връзките си с другите

Водолеите могат да развият своята индивидуалност и да я използват, за да участват в живота на цялото общество. Тогава биха се чувствали възвисени и в състояние да направят ценния принос към обществото, за който са родени. Един от начините да държат под контрол своята нетолерантност и да продължат да участват в живота на общността, е да не забравят, че и те са деца на света. Ако разберат, че съдбата им е да бъдат поне мъничко пред тълпата, те ще могат да се разделят с очакванията, че другите трябва да са точно на същата честота като тях.