Да не умрат от скука!

Скуката плаши Близнаците до смърт! Тъй като живеят благодарение на външни стимули, хората от този знак много се боят, че ако се отегчат, животът ще стане непоносим. Този страх от скуката понякога тръгва срещу интересите на Близнаците, като ги убеждава, че ако животът стане твърде обикновен или предсказуем, те няма да могат да го направят по-интересен. Смятат, че ще се окажат в капан, без да има с какво да задоволят своето любопитство, интелигентност и енергия. Страхуват се, че ако прекалено се сближат с хората или поемат присърце задачи, това ще направи живота безинтересен, без цвят и аромати. За тях скуката е като килията за осъдения на доживотен затвор.

Близнаците често се страхуват и от ограниченията. Може да става дума за физически ограничения, при които се чувстват притиснати от заобикалящата среда, без да могат да пътуват свободно и да намират нови гледни точки. Понякога се страхуват и от интелектуални ограничения. Това може да са ситуации, при които не могат да изразяват свободно идеите си, или в които нямат възможността или пространството да проучват нови и свежи идеи.