Хора без чувство за хумор


Да не бъдат в центъра на вниманието


Счупени часовници


Лошо вино


Обувки, с които не могат да танцуват


Хора, които говорят бавно


Хора, които вървят прекалено бавно


Песимистично настроени хора


Пристрастени хора


Счупени електроника