Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за пускане в обращение от 7 декември 2015 г. на нова разменна монета - законно платежно средство, с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г., съобщава пресцентърът на БНБ, цитиран от агенция КРОСС.

На лицевата страна на монетата в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата „2", набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен. В долната част на монетата е изписан текстът „лева", като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията „2015" е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста „лева".

На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините „1722-1773", а върху външния пръстен - текстовете „Паисий Хилендарски" и „България".

Техническите параметри на монетата са:

емисия - 2015 г.;
номинална стойност - 2 лева;
метал - двукомпонентна монета; вътрешен кръг от сплав със златист цвят - CuNiZn; външен пръстен от сплав със сребрист цвят - CuNi;
качество - гланц;
тегло - 9 г;
диаметър - 26.5 мм;
гурт - редуващи се назъбени и гладки сектори.

Автор на художествения проект е Ваня Димитрова.

БНБ подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение лицата, извършващи професионално по занятие дейности за обработка на монети с машини за сортиране и машини за самообслужване, могат да се обръщат за повече информация и съдействие към Българската народна банка на адрес: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І" № 1, e-mail: [email protected]

Монетата ще бъде официално представена на 26 ноември 2015 г., с което ще стартира и информационна кампания. А ето и как ще изглежда тя: