Българската народна банка представи новата сребърна  монета, на която е изобразен Цар Симеон Велики. Възпоменателната монета с нанесено частично позлатяване „Цар Симеон Велики” е от серията „Средновековни български владетели”.

Монетата ще бъде пусната в обращение на 15 декември и ще се продава на касите на БНБ за 63 лв. с включен ДДС. Номиналната й стойност е 10 лева, а тиражът - 3000 бройки.

Тя е отсечена от сребро с проба 925/1000 с частично позлатяване. Теглото й е 23,33 г, диаметърът – 38,61 мм. 


На лицевата й страна в позлатен медальон са изобразени "Златната църква" във Велики Преслав, лъв и грифон. Отдолу са номиналната стойност "10 лева" и емблемата на Българската народна банка с годината 1879 г. върху лентата. Околовръст е изписано Българска народна банка и годината на емисията 2014 г.
На обратната страна на монетата, отделено със зрънчест пръстен, е изображението на Цар Симеон Велики (893-927) - детайл от стъклопис в БНБ. Околовръст е изписано по външния пръстен е изписано "СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ" и "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ".

От БНБ припомнят, че това е третата монета от серията след, като предишните две бяха посветени на хан Крум и цар Самуил.