Най-простият и разпространен способ на неговото отмъщение е да тръгне без шапка в студена нощ, за да се почувстват всички зле. Прилага го по всякакъв повод, а и без повод – само заради промяна на настроението. Към този разряд се отнася и пълно скъсване на отношенията.

За Рака това означава, че няма да реагира никога и никак на вашето присъствие, дори да сте му непрекъснато пред очите. А и вероятността той да ви прости (даже и обидата да е била съвсем дребна), е крайно малка.

Ако Ракът се разсърди сериозно, то последствията могат да бъдат съвсем неочаквани. Съзнавайки своята, не голяма като цяло сила, те даже и за убийството на хлебарка може да вкарат в действие тежката артилерия (а да не говорим за отмъщение на по-сериозен противник).

Съвсем по рачешки би било, когато е обхванат от порив за отмъщение, да потопи в близкия водоем нечия чанта или да изгори документи. В случая не става дума за физическо отмъщение. Ако се стигне до кавга, няма да се размине и без чупене, ножове или нещо от този род. В гнева си Рака е страшен, но по-страшно от неговото отмъщение е обидата му сама по себе си.

Той ще ви гледа с укорителните си насълзени големи очи, сякаш е захвърлено в гората кученце и на вас ще ви е срамно, срамно, срамно…

Вие няма да можете да загладите своята вина и съвестта ви ще ви души, души, души, докато не ви задуши до припадък…