Обичайте, подкрепяйте и уважавайте вашите деца! Няма по-голямо щастие от това да бъдеш родител!

Днес отбелязваме международния ден на детето. За пръв път денят се чества през 1950 година, когато е празнуван едновременно в 51 държави, включително и в България. Още през 1924 година е приета Женевската декларация, която поставя децата под специална защита. В документа се посочва, че всяко дете трябва да бъде нахранено, здраво, да има нормални условия за развитие, да получава помощ, да бъде добре възпитано и не на последно място – да бъде подготвено само да изкарва прехраната си.

Всяка държава има подобен празник – разликата е, че в различните страни се чества на различни дати. В България и в още 45 страни празникът на нашите слънца е на 1 юни. Ислямските държави отбелязват Деня на детето на 4 юли, а страните от Централна Африка – на 25 декември. Други  37 държави пък празнуват на съвсем различни дати, въпреки че официално през 1959 година ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата. С цел да запазят традицията, редица държави не приемат промените, а на 20 ноември празнуват едва няколко държави, сред които Канада, Финландия и Египет. Празници много, но повод един  - децата – най-голямото богатство!

 За мнозина тези думи звучат клиширано, докато не станат родители. Усетили веднъж щастието да създадеш дете и да го възпиташ по един достоен начин, няма човек, който да не потвърди старата житейска максима, че децата са най-ценни на света. Независимо от своя пол, раса и религия, всички деца заслужават любов, подкрепа, уважение и добър пример, за да станат достойни жители на света!