Дивали, или Дипавали е един от най-важните религиозни празници за хиндуистите. Той е индийският еквивалент на християнската Коледа и Нова година. Празник, който мало и голямо обича заради уюта на домашните обреди, размяната на подаръци, вкусните гозби и всеобщото улично веселие. Дивали означава „низ от светлини“. Това е празник на светлината като проявление на доброто и на живота, фееричен израз на победата на знанието над тъмата на невежеството.

Същинският Дивали се отбелязва винаги в новолунието от месец Ашвини, когато е най-тъмната нощ от годината. Но подготовката за него започва няколко дни преди това, а самите чествания траят общо пет дни. Тази година първият от тези дни е точно днес - 24 октомври.

В дните преди Дивали се освежава дома, изрисуват се свещени изображения - ранголи, търговците намаляват драстично цените.

Всеки ден от Дивали набляга върху различен аспект от битието.

Първи ден 

Първият ден е познат като Дхънтерас. "Дхън" означава богатство, а "терас" - тринайсет. Този ден, 13-ят от месеца, се смята за изключително благоприятен за купуване на бижута, нови дрехи и украсяване на дома с цветя и гирлянди. 

Втори ден

Вторият ден се нарича Чхоти Дивали или Малък Дивали, защото предхожда същинския Дивали. Другото му име е Нарака Чатурдаши – 14-я ден от месеца, на който се вярва, че Кришна победил демона Нарака.

Третият ден 

Или иначе казано същинският Дивали. Най-популярната легенда, свързана с този ден, е връщането на Рама и Сита от изгнание в техния роден град, Айодхя. В тяхно отсъствие земята страдала и не давала плод, а царството било в пълен упадък. С връщането им всичко отново разцъфтяло и хората ги посрещнали с пътека от светлини и огромно почитание.

Дивали бележи началото на новата година за банкери и търговци. Това е идеалният ден да откриеш нов бизнес или да се преместиш в нов офис. В този ден се вадят счетоводните книги, за да бъдат благословени от Лакшми или Ганеш. На този ден всеки един от занаятчиите почита инструмента, който му носи хляб. 

Четвърти ден

Денят след Дивали е първият ден от Новата година. На север го почитат като Говардхан пуджа. В този ден се почита Кришна, покровителя на краварите, който спасил тяхната общност от сигурна гибел. 

В чест на това далечно събитие рогата на кравите и биковете се боядисват в червено, а краварите досущ като нашите коледари обикалят подпийнали от къща на къща и събират подаръци от хората, които са ги наели за кравари. После краварите благославят дома: “Нека този дом расте като захарна тръстика, нека се пълни както когато Ганг среща Ямуна.”

В Пенджаб пък жените правят цял селски пейзаж от кравешка тор. После се канят краварите, които благославят сцената, а домакините ги черпят с мляко и ориз.

Последният ден

Нарича се Бхай Дудж – ден на братя и сестри. Братята се канят в домовете на сестрите, а те от своя страна изписват тилак на челата им в израз на обич и закрила. После на всеки дават по пет зрънца нахут, които трябва да погълнат цели, за да им донесе пълнота в живота. Сестрите често казват молитва за добруването на братята си и ги замерят с оризови зърна за добър късмет. След тези ритуали братята застават с лице на изток и получават бонбони и даряват сестрите си с подаръци, поднесени на сребърен поднос – бижута, сладки, дрехи. На този ден са едни от най-мощните и грандиозни светлинни ефекти и гърмежи.

Дивали отбелязват сикхите, будистите, мюсюлманите, джайните.