Всъщност сетивата ни са подчинени на мозъка много повече отколкото си представяме и на моменти той си играе с тях и притежава пълна власт.
Това видео на BBC показва как главата ни може да излъже дори и това на което вярваме най-много – собствените ни очи, пишат от Канал 3. От снимка, която е единствено черно-бяла, мозъкът ни може да изгради изцяло цветно изображение.
Първо ще видите изкуствено оцветен вариант на снимката, фокусирайте погледа си върху синята точка и вижте какво ще се получи: