Един човек попитал Учителя как да заздрави отношенията в семейството си.

- Трябва да се научиш да слушаш жена си, когато ти говори.

Човекът сериозно изпълнил съвета на Учителя. Месец по-късно той отново отишъл при него и съобщил, че се е научил да чува всяка дума, която жена му произнася.

Усмихвайки се, Учителят казал:

- А сега иди вкъщи и се научи да чуваш всяка дума, която тя не произнася...

Автор: Антъни де Мело