Знаете ли че, според редица проучвания, единственото място, което при докосване от непознат не причинява неудобство за хората, независимо от пола или възрастта им, са ръцете. Всеки друг лек допир или нежно докосване на всяко друго място по тялото могат да бъдат източник на силен дискомфорт, неудобство, срам или неприязън за човека отсреща.

И ако за мъжете е някак по-лесно да игнорират неочакван допир и да го парират само с поглед, то дамите по света твърде често се чувстват неудобно от колкото неочакваното, толкова и нежелано докосване от непознат, което твърде често включва обгръщане на талията им с цел някой да ги премести сред тълпата.

Дори на пръв поглед това движение да изглежда напълно невинно, особено когато зад него не прозира неизказан подтекст и ситуацията със сигурност не е единствен предтекст за едно интимно докосване - мигът, в който непознати ръце обгръщат кръста ти всред забързания ход на тълпата, в която си всеки и никой едновренно, определено не е нещо желано от жените по света, и напълно логично може да се счете за обида или да причини неприязън и дори паника и страх.

И ако това просто обяснение не е достатъчно за мъжете по света да осъзнаят защо подобен акт е неприятен, то ние сме готови да посочим още пет причини, поради които не е прието и още повече не е приятно да докосвате гърба, да обгръщате талията, или да обхващате раменете на непознат човек на обществено място.

Личното пространство е неприкосновено

Личното пространство на всеки е не само редно, но и трябва да бъде неприкосновено. Да проявяваш уважение към границите на другия, така както се грижиш и за своите е не само етично, но и логично.

Докосването на непознат без неговото изрично разрешие може да се разглежда и като инвазия, разрушаваща стените, изградени, за да защитят вътрешния му свят. Личното пространство на всеки един от нас служи като своеобразна невидима бариера, която подсъзнателно ни предпазва от всяка видима физическа заплаха.

Ето защо грубото нахлуване в него и разрушаването на поставените граници, които са различни за всеки, може да ни накара да се чувстваме не само неудобно, но и в реална опасност.

Талията и гърбът са две много лични и интимни зони за всяка жена, допирът до които обикновено свързваме с интимност, близост и доверие - и когато докосването на едно толкова чувствително и чувствено място идва от непознат - дискомфортът може да прерастне в нещо повече: чувство за обида, срам или дори публично унижение.

Въпрос на етикет

Маневрирането през тълпа с хора, стъпващи по краката ви, може да е доста дразнещо, но това не е оправдание да изпуснете нервите и раздразнението си върху останалите. И онези сред вас, които не се опитват да преместят хората от пътя си, като ги сграбчат, явно са наясно не само с правилата на етикета, но и с принципите на доброто възпитание.

Вие знаете, че е достатъчно просто учтиво да се обърнат към човека, за да освободите пътя пред себе си или в краен случай, ако това не сработи, че едно приятелско почукване по рамото със сигурност ще свърши работа без грубо да нарушава личното пространство и граници на човека отсреща.

Въпрос на взаимно съгласие

Добре възпитаните и умерени хора нямат нужда от тези съвети, защото самите те осъзнават и признават, че не биха си позволили и не могат да докосват някой друг без неговото изрично съгласие.

Дори когато изглежда, че в дадена ситуация няма начин да избегнете физическото взаимодействие - винаги е най-добре първо да се уверите, че наистина няма никакъв друг вариант за интеракция с човека отсреща - и ако се наложи да нарушите нечие лично пространсво - то е редно да сте убеден, че в докосването няма и намек за обиден подтекст.

Истината е проста - всички хора - независимо от техния пол или възраст - имат право да не желаят да бъдат докосвани и никой не се нуждае от конкретна причина за това. 

Ето защо е толкова важно да се съобразим с човека отсреща - непознат или не. Хората няма как да знаят какви са намеренията ни, дори когато вече са срещали човека насреща, а какво остава когато говорим за абсолютен непознат. А ние няма как да знаем дали човекът пред нас не се чувства неудобно, не се бори с някаква психологическа травма или дори дали не изпитва страх или болка при докосване.

Въпрос и на въображение

Хората, които разбират защо околните имат нужда от своето лично пространство и граници, умеят да избират други начини да привлекат вниманието към себе си.

Докосването може и да е мощен, гръмък и сигурен начин да ви забележат, но то има силата да генерира положителни емоции и да привлича само ако човекът отсреща наистина иска да бъде докоснат и то точно от вас.

Неподходящият момент или допир ще предизвикат единствено негодувание и негативни емоции, и биха накарали всяка дама да се почувства така, сякаш някой се е възползвал от възможността да я сграбчи, скопчи, и дори вкуси и усети без нейното съгласие.

В обувките на другия

Най-лесният и сигурен начин да изградиш уважение и разбиране към околните - е като се опиташ да се поставиш на тяхно място. Формулата е проста и ясна от десетилетия - не постъпвай с другите, така както не би искал да постъпят с теб.

Истинските джентълмени искрено се опитват да се поставят на мястото на жената, за да разберат дали биха искали и позволили някой да се отнася с тях по подобен начин.

Мъжете, които избягват и избират да не докосват талията на дамите без тяхно съгласие, знаят, че има много начини да привлекат вниманието на една жена и докосването на лични и интимни зони по телата им определено не е най-добрият начин да направиш това.

А вие как бихте реагирали, ако непознат се опита да ви докосне?