Днес дядо Добри щеше да навърши 107 години. Той е роден на 20 юли 1914 година в село Байлово.

За да почетем паметта на този български съвременен светец, сме подготвили негови мисли и цитати, които ще ни накарат да променим отношението си към света и хората около нас:

"Семейството трябва да се уважава, родителите, защото това иска нашият отец Бог. Бъдете добри, молете се и вярвайте и Бог ще ви приеме, ще чуе молитвите ви и ще ви отговори..."

"Добрата воля е справедлива и истинна. Всичко в нея е добро. Не бива да лъжем, да крадем, да прелюбодействаме. Трябва да се обичаме един друг, както Бог ни обича."

"Който има добра душа, има трудна съдба..."

"...Има хора, които не знаят добро, не знаят Бог и да си палят свещички. Дяволът така кара хората да не вярват в Бог, да не ходят в неговия дом..."

"Бог ми беше дал една хубава молитва, чрез която се молех, но дяволът направи така, че я забравих. А беше много хубава!..."

"... Затова сега отново се моля на Бог да ми я даде, за да се моля отново. Нека хората да не се лъжат по земното и временното, да се държат за Бог и да не се отклоняват по дявола!", е една от заръките на живият светец от Байлово."

"Човек има ли Бога, има всичко".