Денят на женското равенство се отбелязва на 26 август. На тази дата през 1920 г. правото на жените да гласуват официално става част от американската конституция. Този ден бележи повратна точка в историята на борбата за равенството на половете и правата на жените.

Преди началото на женските движения дори уважавани мислители като Русо и Кант смятат, че ниският статус на жените в обществото е нещо напълно логично и разумно. Дамите били смятани за просто „красиви” и „неподходящи за сериозна работа”.

През изминалия век, велики жени доказват колко погрешни са подобни мнения и светът вижда колко способни са жените. От Роза Паркс и Елинор Рузвелт, които се борят за правата на дамите, до велики учени като Мари Кюри, Розалинд Франклин и Джейн Гудол. XX век ясно показва, че жените и мъжете са еднакво способни и трябва да имат равни възможности.

Днес равенството на половете е нещо доста по-мащабно от просто право на гласуване на жените. Много световни организации продължават да работят в тази посока и да се борят за правата на всички жени по света - за равни възможности, за образование и наемане на работа, срещу потискането и насилието над жените и срещу дискриминацията и стереотипите за женската роля, които все още съществуват във всяко общество.

Така че поне на деня на женското равенство оставете мъжът да измие съдовете, а Вие се заемете с някое мъжко занимание - полежете на дивана с дистанционното в ръка или излезте на "по бира" с момичетата.