През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Неговата цел е да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

По данни на ООН над 1 милиард души по света са с увреждания. Между 100 и 200 милиона от тях живеят зле - не получават необходимата им помощ и срещат значителни трудности в ежедневието заради увреждането си.

Посланията на този ден са различни, защото и политиките по отношение на хората с увреждания имат много лица. Предизвикателството на днешния ден обаче е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел на политики към и за хората с увреждания, който и България трябва да следва. Целта на ООН като организация е да се види трайна промяна в отношението и включването на хората с увреждания до 2015 г. Първата крачка беше направена през 2006 г. с написването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана и у нас през 2012 г.

В България няма точна статистика колко са хората с увреждания, но се предполага, че цифрата е между 800 хиляди и 1 милион. 

По случай 3 декември държавите, които членуват в ООН и международните организации, са призовани да провеждат постоянни мероприятия за интегрирането им в обществото в целия свят. За целта ежегодно се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания.

Днес, за съжаление, хората с увреждания се сблъскват с най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си. Всички ние като общество, което се предполага, че трябва да бъде единно и да си помага, трябва да осъзнаем, че тези хора се нуждаят от особено внимание. Основна цел на политиките за хората с увреждания е да се създават условия те да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си, както хората без увреждания. Защото всички те са част от нас!