Всяка година на 18 май светът отбелязва Международния ден на музеите. Решението за това е взето по време на заседанието на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите (International Council of Museums , ICOM ), проведена в Москва през 1977 г. Целта на празника е да се повиши информираността и ролята на музеите в развитието на обществото.

Според Устава на ICOM, приет през 2001 г., музеят е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публиката и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до материалните свидетелства за човека и околната среда.

„Музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите“.

Днес празникът се отбелязва в над 35 000 музея в повече от 150 страни по света. По повод на това, те отварят широко вратите си за посетители, организират се различни турове, научни публични четения, музейно-театрални представления и се откриват нови изложби. 

Всяка година Консултативният комитет на Международния съвет на музеите определя конкретна тема за Международния ден на музеите. Те са свързани най-вече с различни проблеми като отговорността на музеите пред обществото, незаконното изнасяне на културните ценности, ролята на музеите в хармонизирането на обществения живот, изграждане на съдружества и други.

През 2015 то е: Museums for a sustainable society, а преводът на български е: Музеите за устойчиво общество.

На този ден, участващи музеи планират творчески събития и дейности, свързани с темата International ден на музеите, се ангажират с общественото им и да се подчертае значението на ролята на музеи, институции, които служат на обществото и неговото развитие.