На днешната дата отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията.

На този ден през 1895 г. Александър Попов представя своето ново откритие. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург изобретения от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. Уредът, който представя Попов, обаче, не е устройство за предаване и приемане. А само за приемане. При това неговото основно предназначение, както е демонстрирано, е да докаже и доказва (и изследва) свойствата на различните метални прахове в ролята им на детектори за наличие на електромагнитно поле(на радиовълни, или както тогава са наричани електрически вълни или "херцови" вълни), а не за комуникация (поне на първата демонстрация на 7 май, нов стил).

Според различни автори, в края на своята демонстрация той е споменал и възможността устройството да служи за "сигнализация" (под сигнализация тогава се е разбирало комуникация)след като се намери достатъчно мощен източник на излъчване! Необходимо е и да се подчертае, че той използва схема, която е използвал Лодж още предната година в Оксфорд. Според Попов, който не крие горния факт, той е усъвършенствал устройството на Лодж. Освен това схема на устройството от тази демонстрация не съществува, има само една скица, от която не се ясни връзките. 

През 1899 г. той включва към уреда телефонна слушалка и създава възможност за слухово приемане на сигналите, а през 1899 г. създава първата радиовръзка с практическо значение. В България се отбелязва от 1945 г. като Ден на радиото, а от 1968 г. - като Ден на радиото и телевизията.

У нас символът на радиото и телевизията е телевизионната кула в София. Тя е построена през 1959 г. и за времето си е била най-високата сграда в столицата - цели 120 метра.

Източник: Уикипедия