Днес е Преображение Господне! Какви разказват поверията и легендите на този ден?

Преображение Господне се чества на 6-август (на 19-ти август стар стил).

На този ден се чества явяването на Спасителя в небесната слава пред учениците Му Йоан, Яков и Петър.

Смята се, че юдейският народ не успял да познае в Христос Месията, който очаквали, тъй като не разбрали, че в пророчествата става дума не за земно царство, а за небесно; не за земна слава, а за вечни блага.

В беседванията на Иисус с учениците Му той знаел, че ще бъде отхвърлен от книжниците и първосвещениците, че ще бъде убит и ще възкръсне на третия ден. Учениците се натъжавали от тези думи и Христос се показал на трима от апостолите в небесна слава, за да утвърди вярата им.

Той се изкачил с тях на Таворската планина, отдалечил се малко от тях и се отдал на молитви. През това време учениците заспали и след като се пробудили, видели Христос преобразен. Дрехите Му били бели като сняг, а лицето Му било изменено. С Него имало и двама мъже – Илия и Мойсей, които сияели в слава. Те беседвали с него за страданията, които Му предстоят.

Изведнъж всички били осенени от светъл облак и от него се чул глас: „Този е моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте!“ (Матей 17:5). Те се изплашили и паднали ничком, но когато се изправили, видели Иисус в обикновения Му вид. След това те слезли от планината, а Христос им забранил да говорят за това, което са видели, докато Той не възкръсне от мъртвите.

В християнския свят Преображение Господне се свързва с нова надежда и промяна. На този ден се разменят стоки и се правят панаири. Ако настъпи болест в семейството, се натопява връзка сушени плодове и болният трябва да се пие от водата, за да се преобрази болестта.

Стари традиции повеляват сватбите да се правят през месец септември, за да се сдобие семейството с наследник през юни, а булката да може да се захване с работа през летния период.

Вярва се, че на 6 август природата се преобразява и се обръща към зимата.

На Преображение Господне небето се отваря и ако някой го види, желанията му се сбъдват.

Преображение Господне е времето да се замислим за минали грехове; време, в което е време да обърнем гръб на старите прегрешения и да се преобразим.