На днешната дата светът отбелязва Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, който е инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и др.). Денят е обявен за такъв с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

ООН приканва правителствата, международните организации и НПО-та да организират дейности, които да повишат общественото внимание към проблемите на този ден до международна загриженост. Жените по света са обект на насилие, като размерът и истинският характер на този проблем често остават скрити.

Активистките от различни организации отбелязват 25 ноември като ден срещу насилието още от 1981 г. Тази дата води началото си от жестокото убийство през 1961 г. на трите сестри Мирабал, политически активистки в Доминиканската република, по заповед на доминиканския диктатор Рафаел Трухильо (1930-1961).

Насилието срещу жени и момичета е едно от най-често срещаните нарушения на човешките права. Според глобално проучване на Световната здравна организация

35 % от жените по света стават жертва или на физическо и/или на сексуално насилие.

Обаче някои национални източници сочат, че около 70% от жените биват подложени на физическо и/или сексуално насилие от партньора в живота си.

Всяка година именно на тази дата започват 16-те дни на активизъм срещу насилие срещу половете, които приключват на 10 декември, когато е Денят на човешките права. В тези дни се организират различни мероприятия, чиято цел е да надигне гласност на проблемите с човешките права и правата хората от различни полове.