Петдесетница е един от най-големите църковни празници и се отбелязва 50 дни след Великден. 

Петдесетница е денят, на който се празнува рождения ден на Христовата църква. Това е денят, когато Исус основава църквата на земята, изпращайки Светия Дух. 

Библейско предание разказва, че в Ерусалим на 50-ия ден след Пасха имало много поклонници. Те се били събрали за големия юдейския празник, който отбелязва Божието законодателство на планината Синай. Божията майка и дванайсетте Христови апостоли се били събрали за молитва къщата, в която преди 50 дни вечеряли заедно с Исус Христос преди Пасха. Изведнъж те чули шум, появил се силен вятър и над главата на всеки от молещите се появили пламъци досущ като огнени езици. 

Това бил Светия дух, който изпълнил аспостолите и те започнали да славят Бога на непознати и за тях самите езици. Христовите ученици получили силата да проповядват Христовото учение.