Едно сляпо момче просило на една улица с лист хартия пред него, на който пишело „Сляп съм. Помогнете!“.

Минавали хора и от време на време пускали по някоя монета. Един мъж обаче се приближил, взел листа на момчето, написал нещо и му го върнал, след което си продължил по пътя. След това изведнъж хората започнали да оставят много повече пари и за кратко време се напълнила шапката на просещото момче. В края на деня по приближаващите стъпки то познало човека, който му взел листа и му казал:

- Аз Ви познах – вие ми взехте листа, написахте нещо и ми го върнахте, след което хората започнаха да ми оставят много пари. Моля Ви, кажете ми какво написахте?

Мъжът се навел и му казал :

- Просто написах на другата страна – „Хора, какъв красив ден е днес! Вижте го!“