На 3 и 10 декември 2022 г. Училище Дени Дидрò организира дни на Отворените врати за всички родители, които ще запишат децата си в предучилищен клас през следващата учебна година.

Програмата на събитието включва организирана обиколка на целия учебен комплекс и сесия въпроси и отговори, където посетителите ще могат да получат допълнителна информация относно организацията на учебния процес и методите на обучение.

За избор на удобна дата и час, е необходимо предварително да се попълни заявка за посещение.

Училище Дени Дидрò се намира далеч от шума и мръсния въздух на София. Базата позволява децата да бъдат навън максимално дълго време, да играят и учат сред природата и да наблюдават промените в нея ежедневно. Стремежът на професионалния екип от Училището е да открие и съхрани всяка детска индивидуалност и да помогне надграждането ѝ, така че всяко дете да добие увереност във всички посоки.

Освен с местоположението си, Училището се отличава от традиционните български училища и с иновативен, разчупен модел на обучение, който поставя учениците в изследователска и творческа атмосфера. Чрез подхода си в Училището се стараят да формират у учениците умения за търсене на знанието, за работа в екип, за презентиране, за разрешаване на проблемни ситуации, критично и аналитично мислене, за задаване на въпроси и изслушване на отсрещната страна. По този начин наред със знанията, се осигурява надграждане и във възпитанието на децата. Това ги прави спокойни да изразят себе си и истински готови за живота.

Прилагането на иновативен подход в обучението и методи на преподаване не означава, че не се спазват изискванията на МОН – в Училището тези изисквания са базова рамка и са интегрирани в цялата учебна програма, която е основана на учене по теми. Този тип обучение осигурява на учениците достатъчно време да се потопят в материята и създава стимулираща среда за анализ и изследване, в която те сами достигат до своя отговор. Знанията и уменията им остават трайни, защото са преживени, придобити чрез личен опит. Това помага да се приложат отново. По този начин се постига и най-високо ниво на компетентност.

В Училище Дени Дидрò вече започна приемът за учебната 2023/2024 година. За прием в Училището не се изисква предварителна подготовка на учениците. Всеки родител, който желае да запише детето си, може да заяви индивидуална среща през сайта или да посети дни на Отворените врати на 3 или 10 декември 2022 г.