На всички майки, които ме слушате, мога да дам правило как да имате синове и дъщери, каквито вие искате. Онези девици и момци, които ме слушате, мога да ви кажа смисълът на вашия живот в какво седи. Вие ще се ожените – женитбата е благословено дело – но има три вида женитби. Едната наричаме търговско съдружие, другата женитба е на господар със слугиня, т. е. мъжът господар, а жената слугиня и обратното. И третата е съчетание, в което мъжът и жената живеят в любов и мъдрост. Те живеят един за друг, а жената не само няма да каже на своя възлюбен горчива дума, но даже няма да отправи гневен поглед към него, а при най-големите негови грешки ще излива любов към своя другар.

Само при такава женитба в света могат да се родят добри деца, мъдреци, светии – служители на цялото човечество. Ако майката, която е заченала своето дете, е въодушевена от велики идеи за човечеството, тя още в бременно състояние ще предаде на детето си всички качества. Тя е като Бог на детето и може да направи от тази кал това, което иска, защото излезе ли веднъж от утробата на майката, детето става вече независимо в мислите и чувствата.

Ако майката вложи всички свои качества на любов и мъдрст в детето си при деветмесечното бременно състояние, детето ще има към своята майка през целия си живот хубаво разположение и всякога ще бъде готово да се жертвува за нея. Когато някой син каже на майка си: "Защо си ме родила?", аз разбирам, естествено, че майката, когато го е носила, е мислила противни неща или пък баща му е бил в такова състояние. Синовете и дъщерите носят мислите на своите родители. Това е заключението, до което и съвременната наука е дошла. В такава обща беседа, естествено, аз не мога да се спирам по-надълго на въпроса и подробно да развия тези принципи. Трябват училища, в които младежите да се възпитават върху тия велики закони, как могат да станат добри майки и бащи, а също и строители на бъдещото общество.

 

Източник: Откъс от беседата „Мировата Любов“,

публикувана в Zdravjivot