Има една стара дзен притча за глупавия селянин, който бил поканен в къщата на господаря си. Господарят му го завел в кабинета си и му предложил супа, но селянинът тъкмо понечил да отпие, като забелязал в купата малка змия. Не искал да обиди господаря си, затова отпил, а след няколко дни се почувствал толкова зле, че се върнал в къщата.

Господарят му отново го завел в кабинета си и му приготвил някакво лекарство в малка купа, която му подал. Селянинът тъкмо понечил да отпие от лекарството, когато забелязал в купата друга змия. Този път силно възроптал, че тя е причината за болестта. Като се смеел с цяло гърло господарят му посочил тавана, където висял голям лък. "Това е само отражение на лъка - казал той. - Няма никаква змия."

Селянинът погледнал отново и вече бил сигурен, че в купата няма никаква змия, а само отражение. Напуснал къщата без да лекарството и се възстановил още на другия ден.

Каквото вярваш, това получаваш. За съжаление, повечето от нас често неволно използват вярванията си срещу самите себе си...

 

Автор: Джон Кехоу