Да си припомним уроците на родения във Франция на 29 юни 1900 г. хуманист, романтик, приключенец и писател Антоан дьо Сент-Ехзюпери, които и до днес са актуални и ни учат на много за живота:

Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.

Ти живееш в това, което правиш, а не в тялото. Ти си това, което са твоите действия и няма друго твое "аз".

Ако можеш да се влюбиш в полета и небето, ти знаеш къде трябва да дойдеш. Там ще откриеш хора, които са живи, приключения, които са истински, и ще се научиш да виждаш смисъла зад всичко това.

Благоволи да ме приобщиш към себе си заради твоята слава, когато заспя в някоя долчинка из тия пустинни пясъци, където добре работих.

Войната не е приключение. Войната е болест. Като тифа.

Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч….

Ако обичаш без надежда на взаимност, мълчи за любовта си. В тишината тя става по-плодотворна.

Да бъдеш човек означава да бъдеш отговорен.

Да се обичате не значи да се гледате един друг, а да гледате заедно в една посока.

Животът създава ред, но редът не създава живот.

Има само едно истинско богатство, и то е общуването между хората…

Няма да намериш безсмъртието вътре в себе си.

Съвършенството е добродетел на мъртвите.

Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.

Да съжаляваш за нанесените рани, е все едно да съжаляваш за това, че си се родил на света или, че си се родил в погрешното време. Миналото е онова, което се е преплело с настоящето ти. Нищо не можеш вече да промениш. Приеми го!

Съвършенството е достигнато не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне.

Трябва да преживееш много, за да станеш човек.

Човек никога не е доволен там, дето е…

Притесняваш се за бъдещето? Гради днешния ден. Можеш да промениш всичко. На безплодна равнина може да порасне кедрова гора. Важното е, че не си конструирал кедъра сам, а си садил семена.