Благодарение на класацията на сайта Business Insider, който е с икономическа насоченост, вече можем да видим които ще бъдат най-добре платените професии в Европа през следващата година. Тази тенденция проследява увеличението на заплатите им, което от 2010 до 2013 е било 7%, а през 2014 предстои да нарасне още. Това са най-желаните позиции, тъй като според сайта те са и с най-голяма заетост.

10. Устни и писмени преводачи – това са хората, с чиято помощ се общува по един или друг начин с личности, говорещи различен език. Техният т.нар. надник е средно около 16.36 евро. Заетите в областта през изминалата 2013, са били 69 887, като ръстът им е скочил с 14% от 2010 насам.

9. Връзки с обществеността – хората, занимаващи се с организацията на събития и срещи. В периода 2010-2013, техният ръст се е увеличил с 14%, а средното им почасово заплащане е 16.40 евро. Общо в този сектор работят 87 082 души.

8. Експерти „Обучение и развитие” – тези, чиято дейност включва провеждането на обучения и изготвянето на програми за развитие. В тази област работят 231 898 души, като средно заплащането им на час е 19.83 евро. Ръстът на служители в сектора се е увеличил с 8% до 2013 година.

7. Уеб разработчиците са също една от обещаващите професии. Те улесняват компаниите при изграждането на добър имидж и създават различни сайтове. В този сектор са заети общо 136 921 души, като увеличението им се равнява на 11%. Средното почасово заплащане възлиза на 20.34 евро.

6. Маркетинг специалисти и анализатори – това са хората, които проучват пазарните ниши и анализират пазарите за местно, регионално и национално ниво. В тази сфера работят 438 095 души, които средно на ден получават по 21.26 евро. До 2013, работещите в областта са се увеличили с 14%.

5. Логистиците координират и анализират организацията на веригата за доставки. Средното почасово заплащане на всички 127 892 душ, се равнява на 25.63 евро, а през периода 2010-2013 броят на заетите в сектора е нараснал с 10%.

4. Финансови анализатори – това са хората, носещи голямата отговорност при оценяването на изпълнението на облигации, акции и други инвестиции. Квалифицираните служители, заети в тази област са 247 159, а надникът им – 27.28 евро. До 2013 отбелязаното увеличение на заетите възлиза на 7%.

3. Администратори на бази данни – тези служители имат тежката задача да пазят и организират данните на клиентите. Ръстът им се увеличи с 10%, а броят им възлиза на 119 676 души. На ден, тези хора получават средно по 27.32 евро.

2. Физични терапевти – хората, грижещи се за облекчението и оздравяването на пациенти с трайни заболявания и наранявания. Заетите в сектора се увеличават само със 7%, но това, всъщност, никак не е малко – 207 132 души. Средното почасово заплащане, което получават е 27.71 евро.

1. Разработчици на софтуер, приложения и системи – ето я и най-доходоносната професия, свързана със създаването на компютърни програми. Общо, заети в сектора до 2013 са се увеличи с 11%, като броят им достига 1 042 402 души. Всеки от тях получава по 32.92 евро средно почасово заплащане.