Ноември ще бъде напрегнат месец за Девите. Финансов успех може да бъде постигнат само от тези, които работят неуморно и правят всичко, за да постигнат целта. Останалите ще трябва да се задоволят с незначителни приходи. В средата на месеца Девите имат повече шансове за успешни сделки и случайни печалби.

Жените Дева през ноември ще могат успешно да продават стари вещи. Инвестициите в покупка на недвижими имоти ще донесат ползи. Мъжете Дева ще могат изгодно да вземат заем или ипотека.