Звездите потвърждават, че финансовото състояние на Телците през ноември ще бъде стабилно. Златни планини от приходи не се очакват, но няма да има и сериозни загуби. Периодът е подходящ за изплащане на стари задължения и инвестиране на средства. Не си струва да теглите нови заеми.

Жените Телец са склонни да изхарчат много пари за битови нужди. За да избегнете ненужни разходи, направете списъци с необходимите неща. Мъжете Телец трябва да обърнат специално внимание на навременното плащане на вноските.