Образователната система във Финландия е смятана за една от най-добрите в света. Винаги е в първите 10 места в международните класации. Една от причините е, че властите в страната не разчитат на стари лаври, а постоянно се опитват да подобрят качеството на образованието. Последният им мащабен проект е истинска революция в училищната система.

Финландците планират да премахнат училищните предмети от учебната програма. Вече няма да има часове по физика, математика, литература, история или география.

Министърът на образованието, Марио Кюлонен, аргументира промените така:

„Има училища, в които се преподава по стария начин, който е бил подходящ в началото на XX век, но сега изискванията са различни и ние имаме нужда от нещо подходящо за XXI век.“

Вместо отделни предмети, учениците ще изучават събития и феномени в интердисциплинарен формат. Втората световна война, например, ще бъде изучавана от перспективата на историята, географията и математиката. А чрез учебния курс „Работа в кафене“, учениците ще придобият нови знания по английски, икономика и комуникация.

Системата първо ще бъде въведена за учениците от горен курс – от 16 г. нагоре. Основната идея е учениците сами да избират темите и курсовете, които искат да изучават, вземайки предвид техните бъдещи амбиции и заложбите им. По този начин на нито един от учениците няма му да се наложи да премине пълен курс по физика или химия, докато в същото време си задава въпроса „За какво ми е да знам това?“ или „Кога ще ми потрябва?“.

Традиционният формат на комуникация учител-ученик също ще се промени. Идеята е учениците да не седят на чиновете в трескаво очакване да бъдат посочени, за да отговорят на зададения въпрос. Вместо това ще работят заедно в малки групи и ще дискутират дадени проблеми.

Финландската образователна система насърчава колективната работа, което е една от причините промените да засегнат и учителите. Реформата ще изисква много сериозна съвместна работа между учителите по различните дисциплини. Около 70% от учителите в Хелзинки вече са започнали да се подготвят за новата система и за това как да поднасят информацията на учениците си. Предвижда се и тяхната заплата да нарасне.

Очаква се промените да бъдат завършени до 2020 г.

Реформата определено е революционна и ще промени значително образованието. Вие харесвате ли финландската идея?