Физиогномиката e древно изкуство за четене по лицето, което твърди, че формата на носа разкрива характера и преживяванията на притежателя му. Според нея носът е главният център на лицето и колкото по-красив и по-добре оформен е той, толкова притежателят му е по-съвършен и с повече интелектуални способности.

Горната част на носа разкрива физическата, духовната, психическата и моралната същност на човека.

- Ако е масивна и широка, то тя разкрива изключителна устойчивост и сила на духа.
- Ако е тясна и хлътнала, нестабилно здраве, нерешителност, слаба интелектуалност и липса на самообладание.
- Ако е силно изпъкнала - доминиране на волята и мисълта. Разкрива още цинизъм и безсрамие.

Средната част се свързва с ума и логиката.

- Ако е изпъкнала това означава, че умът е бърз и схватлив, без въображение и дълбочина. Разкрива още способност на власт над другите, "безпардонност" и неотстъпчивост.
- Ако е вдлъбната - отстъпчивост, податливост на влияние, символ е на веселите и шеговити личности.

Всяка широка средна част характеризира склонност към философия и остър ум.

Долната част на носа характеризира животинското начало и низшите физически качества.

- Ако е груба, дебела и неоформена, тя разкрива груби желания и лакомия.

Ъгълът, който се образува между края на носа и горната устна, също е от значение.

- Ако е носът е увиснал и ъгълът е остър, то характеризира стремеж към задоволяване на земни желания и материални придобивки.

- Ако е вирнат и ъгълът е тъп, то умът не притежава последователни мисли и блуждае в пространството. Такива носове притежават веселите и лекомислени хора.
- Ако ъгълът е прав, то умът е разсъдлив, уравновесен и мъдър.

Според физиогноматиката разстоянието от веждите до края на носа, определя мисълта. От ноздрите (края на носа) до средната линия на устните, определя чувствата. От устата до края на брадата, определя силата на волята.

* Орловият нос разкрива капризни и неискрени хора, които лесно се обиждат и са привърженици на отмъщението. Показва също суетност, скъперничество и привързаност към плътските удоволствия.

* Нос с правилна форма е белег за повишено самочувствие и лесна уязвимост.

* Прав, широк нос говори, че притежателят му е добър бизнесмен, ведър, спокоен, хитър и голям късметлия.

* Чипият, къс нос показва душевна незрялост и слаба интелигентност.

* Изкривеният, тънък нос е белег на неспокоен характер, любопитство и любознателност.

* Тесният и сплескан нос говори за сприхав, лекомислен и нервен човек.

* Добре развитите ноздри и заоблен връх показват сила, смелост, благородство, постоянство и страст.

*Ако върхът на носа е под формата на капка, разкрива една изключително весела натура.

* Ако ноздрите са силно изразени, то притежателят им е несдържан и своенравен.

* Ако носът е изкривен вляво или дясно, то собственикът му е алчен и лукав.

* Ако е много дълъг, е страхлив.

Ако е много къс - липса на сила и дълбочина на мисълта.

* Ако краят му е остър, то човекът притежава особена чувствителност, язвителен тон, скъперничество и студен характер.

* Ако краят му е четвъртит, е белег за справедливост, благоразумие и мъдрост.

* Лопатест или сплескан край на носа означава лош вкус, примитивност и грубост.

* Песимистите притежават нос, завит надолу.

* Дългият нос е признак за щедрост и амбиция, склонност към дълбоки мисли и надареност с художествени и интелектуални способности.

Ако носът е тесен, то човек мисли повече. Ако е широк - чувства повече.

* Ако носът е с по-широки и отворени ноздри, то животът на притежателят му е по-дълъг.

* Ако страничната част на носа е слабо наклонена, то притежателят му е мислител.
* Ако е по-отвесна, то е сприхав и нервен човек.

Хората трябва да вдишват винаги през носа. Известно е, че децата имат по-забавено развитие, ако устата им е постоянно отворена.

* Нормален нос с четвъртита долна част показва благоразумие и спокойствие.

* Малкият, вдлъбнат в основата нос е признак на оскъдност.
* Дългият, широк в основата нос показва висока умствена надареност, оригиналност и устойчивост.
* Кривият нос - изкривена мисъл.
* Силно заостреният връх означава остра мисъл, гневлив и сприхав характер.
* Ако билото (гърба) на носа е вълнисто, то това е белег за любопитство и непоследователност в поведението и мислите.
* Пълният, голям нос е белег на топлината и добротата на притежателят му.