Както се казва, гореща новина от последните минути – примата на българската естрада написала завещание. Лили Иванова явно е преценила, че е време да разпредели ценностите си, понеже ги е депозирала в сейфове на популярна адвокатска кантора в София. Завещанието е нотариално заверено, а решението на певицата се обяснява с притеснението й, че няма потомство и семейство. Съвсем логично, Лили иска да избегне оставянето на имуществото си на произвола на съдбата.

Стигнахме и до главната част – като наследнички на примата се явяват двете й племеннички. Те ще получат трите апартамента на певицата, които тя притежава в столицата. Иначе, богатият й архив от грамоти, дискове, албуми и медали, ще бъде предоставен на столично читалище.