Август ще ви предложи отлични възможности за отмора и за забавяне темпото на работа в професионалната сфера. Постарайте се да предвидите разходите, които възнамерявате да направите за удоволствие или за почивка. Пътувайте и се забавлявайте както намерите за добре, като заложите и на умереното натоварване, което ще ви поддържа в отлична физическа форма.

До средата на месеца материалната ви сигурност трябва да бъде поставена на първо място, като на всяка цена избягвайте да правите необмислено големи покупки или инвестиции в ново професионално начинание. Около средата на месеца обърнете внимание на някои свои здравословни оплаквания и по никакъв начин не пренебрегвайте проблемите със зъбите или със ставите си! 

През втората половина на август се съсредоточете върху ангажиментите, чието изпълнение не търпи отлагане във времето. Внимавайте с документите, под които слагате подписа си. Старайте се да разрешавате навреме възникващите разногласия с хората в прякото си обкръжение, за да не се задълбочават конфликтите помежду ви.