През август е важно да съсредоточите усилията си и за да постигнете желаните от вас резултати, да действате в точно определена посока. Концентрирайте се и използвайте способността си да предвиждате ходовете на заобикалящите ви, много преди те да са ги предприели.

До средата на месеца имайте предвид, че заради разумно направен избор ще успеете да доставите много радост и незабравими мигове на обичаните близки. При никакви обстоятелства не се предавайте в плен на мрачни мисли и на нечии манипулации. Прогресът по предприетите от вас инициативи ще бъде възможен, но не без влиятелна подкрепа и прилагането на добра стратегия. По отношение на деловите си връзки и контакти е задължително да залагате на дипломатичния тон. 

През втората половина на месеца осъществените от вас пътувания ще имат благоприятно въздействие върху вас, особено ако изберете спокойствието, с което може да ви дари природата. Финансовото ви положение чувствително ще се стабилизира, даже и при обстоятелствата, че през изминалите няколко месеца разходите ви са нараснали. Обмислете предстоящо обвързване в любовта!